מקווה בקומראן! שימו לב למחיצה המחלקת את גרם המדרגות ולסדק משמאל, שנגרם ברעידת האדמה (צילום: דוד רוזנטל)