קבוצת החוקרים במוזאון תקפלי: דה־וו (בגלימה לבנה‭;(‬ מימינו האב מיליק‭-,‬ משמאל לדה־וו האב סטרקי; הקיצוני מימין ג'ון אלגרו