עם הספר

מגילות קומראן הראשונות התגלו בשנת . 1947 גילוין הרעיש את עולם המדע , והדי הרעש הזה הגיעו לחוגים רחבים , והסעירו את לבם ואת דמיונם גם של רבים מאלו הרחוקים מן הספרות היהודית . דורות רבים הייתה הספרות העברית והארמית של ימי בית שני ידועה רק בתרגומים ( בעיקר ליוונית ; ולפעמים אף התרגומים היווניים אבדו , ונשמרו רק תרגומים מן היוונית בלטינית , אתיופית , סלאבית , ארמנית ועוד , ( וכולם נשתמרו רק משום שנמסרו בכנסיות נוצריות . והנה לפתע התגלו כמה מגילות ואלפי קטעים ששרדו מתוך מאות מגילות , קטעים של ספרים במקורם העברי או הארמי , שחלקם היו ידועים באמצעות תרגומיהם ורבים אחרים לא היו ידועים כלל . גילוין של המגילות הוא אפוא אחת התגליות החשובות ביותר של המאה העשרים , והוא השפיע עמוקות על מחקרם של תחומים שונים : חקר הספרות היהודית הקדומה , ההיסטוריה של ימי בית שני , תולדות נוסח המקרא , פרשנות המקרא הקדומה , הספרות התלמודית , הנצרות , הלשון העברית , ועוד . החומר החדש שנתגלה האיר באור חדש את כל התחומים הללו , פתר שאלות ישנות והעלה שאלות חדשות . רוב קטעי המגילות התגלו בתוך פרק זמן קצר , אך פרסומם ארך עשרות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי