כותרות התמונות המופיעות בשערי הפרקים

פרק ראשון : לוי שקולניק בן 18 בעת לימודיו בגימנסיה בווילנה , 1913 פרק שני : הנציב העליון לארץ ישראל הרברט סמואל ( יושב בסירה מימין לדגל ) בהגיעו לחוף יפו , יולי 1920 פרק שלישי : חנויות בבעלות יהודית בברלין שסומנו בעקבות הטלת חרם כלכלי על יהודי גרמניה בשנות השלושים פרק רביעי : חיילים יהודים מהפלוגה העשירית של הבאפס באימון נגד התקפה אווירית , 1941 פרק חמישי : מגיני שכונת ימין משה בירושלים בשעת לחימה , 14 ביוני 1948 פרק שישי : מושב גבעת יערים שהקימו עולים מתימן , 1951 פרק שביעי : קטיף עגבניות בהיאחזות הנח"ל בעין גדי , מרס 1954 פרק שמיני : כרזת עשור לישראל לרגל יום העצמאות תשי"ח פרק תשיעי : ישיבה ראשונה של ממשלת אשכול במשרד ראש הממשלה בירושלים . מימין לשמאל : אליהו ששון , זלמן ארן ( מוסתר , ( פנחס ספיר , דב יוסף , גולדה מאיר , לוי אשכול , קצרן , אבא אבן , משה חיים שפירא , בכור שיטרית ויוסף בורג , 30 ביוני . 1963 נכחו בישיבה אך לא מופיעים בתמונה משה ריין וזרח ורהפטיג פרק עשירי : לוי אשכול בעת ביקור בחיל השריון , אוגוסט . 1963 משמאלו מפקד חיל השריון אלוף דוד אלעזר ( דדו ) ומאחורי גבו של דדו ...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה