רשימת המקורות של התמונות

תודתנו נתונה לארכיונים , למוסדות , לבתי הוצאה , לצלמים ולאישים הבאים , שהרשו לנו באדיבותם להשתמש בתצלומים , בתעודות ובקריקטורות שברשותם לצורך האיורים בספר . להלן המקורות של האיורים ומספרי העמודים שבהם הם מופיעים . הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים : . 529 , 403 , 399 , 370 , 347 , 327 , 310 , 278 , 264 , 215 , 206 , 200 , 187 , 180 , 177 , 174 , 171 , 158 , 148 , 144 , 111 , 107 , 96 , 92 , 87 , 82 , 80 , 76 , 37 , 36 , 24 , 14 , 4 ארכיון מדינת ישראל , ירושלים : . 600 , 597 , 587 , 542 , 484 , 449 , 411 , 334 , 284 , 275 , 265 , 262 , 257 , 216 , 137 , 90 , 21 , 18 באדיבות - Israel Bonds מלווה העצמאות והפיתוח : . 372 , 302 באדיבות סוכנות . 522 , 547 , 465 : Associated Press באדיבות ויזואל / קורביס : . 639 , 566 , 561 באדיבות סוכנות "ישראל סאן . 606 : " באדיבות עיתון "במחנה . 624 , 618 : " תמונות נחום גוטמן באדיבות ארכיון אילן רוט , הרצליה : 654 . באדיבות אברהם ורד : . 477 לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים : . 651 , 646 , 642 , 636 , 635 , 634 , 629 , 620 , 614 , 607 , 604 , 595 , 585 , 58...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה