תמונתו האחרונה של לו־ אשכול עפ סגן ראש הממשלה יגאל אלון