לו־ א־טכול ן ,זז החקלאות חיים גבתי ומימינו) בשעה סיור במטע־ מושב נורדי־ה, חורף 1969