טקס החתימה על הסכם ה"מערך" בין מפלגת העבודה למפ"כ בירושלים, 19 בינואר ‭.1969‬ מימין לשמאל: יעקב חזן, אהרון בקר,לוי אשכול, גולדה מאיר ויצחק טבנק־ן ונואם)