פועלים ערבים מהשטחים המוחזקים מועסקים בעבודת בנייה ברמת אפעל, מאי 1969