שר הביטחון משה דיין בשיחה עם נכבדים ערבים בקלקיליה,יוני 1967