חברה בקבוצת המתנחלים בחברון בפתח מגוריהם בעיר, 10 באוגוסט 1968