בובות בדמות שליט מצרים נאצר ומלך ירדן חוסיין בתהלוכת פור־ב בתל אביב, 14 במרס 1968