ילדים בקיבוץ אשדות יעקב מהרגלים ירידה למקלט עם התגברות תקריות הירי סמוך לקיבוצם, אפריל 1968