לוי אשכול מבקר באתר בנייה של מגורי סטודנטים במזרח ירושלים בסמוך לאוניברסיטה בהר הצופים, 4 ביול־ 1968