ו. מדיניות של שלום, התיישבות ופעולות נגד של הערבים

ב ראשונה יוני 1968 לאחר התכנס הקמת מרכז המפלגה מפלגת . בישיבה ה '' עבודה ייחד " לישיבה אשכול את דבריו לסקירה מדינית מקיפה , אחת מן הבודדות שבהן הציג את מדיניות החוץ של ישראל . "חברים , " קבע , "מן הדין שאחזור , כתום שנה ממלחמת ששת הימים , באוזני אומות העולם והעם בישראל על עקרונות מדיניותנו , המורכבת משני יסודות : איתנות עמידה על קווי הפסקת האש כל עוד אין שלום - ונכונות מתמדת לכונן שלום איתן ויציב בגבולות מוסכמים ובטוחים שייקבעו בינינו לבין המדינות השכנות . הואיל ומדובר בהסכם , ברור כי בדו שיח רציני על שלום לא נציע תכתיב ולא נקבל תכתיב" ( תעודה . ( 193 בהמשך סקר אשכול את יחסי החוץ של ישראל ואת השחיקה המתמדת במעמדה העולמי , שהיתה תולדה של השינוי שעבר אפיונו של הסכסוך - ממאבק בין ישראל לעולם הערבי למאבק הנטוש בינה לבין הפלסטינים . "כך חברים , אנו עומדים בזירה הבין לאומית . לא מבודדים , לא נואשים , לא חסרי ידידים אבל גם לא נשענים על קשת רחבה ועקיבה של תמיכה בלתי מסויגת , " קבע . נטייתו של אשכול שלא להציג לפי שעה תכנית שלום חד צדדית , "פטיש בלי סדן" כלשונו , נבעה גם מחששו לקרע בממשלתו ולפרי...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה