לוי אשכול צופה במשקפת על מהלך הקרב בכראמה מנקודת תצפית סמוכה ליריחו, 21 במרס 1968