שר החוץ אבא אבן בחברת של־ח מזב"ל האו"ם למזרח התיכון גונר יארינג, 14 בדצמבר 1967