כוח של צה"ל בעיירה כראמה במהלך הפעולה הצבאית, 21 במרס 1968