ה. מאמצים להגברת העלייה והביטחון

ר בתפוצה גשות ההזדהות היהודית בעקבות העמוקים מלחמת עם ישראל ששת הימים שהתעוררו , רגשות שאשכול חש בהם גם בביקורו בינואר בבריטניה ובצפון אמריקה , הניעו אותו להקדיש תשומת לב רבה להגברת המעורבות של יהדות הגולה בישראל בשני תחומים עיקריים , כלכלה ועלייה . הוא יזם כינוס ועידה כלכלית בירושלים בראשית אפריל בהשתתפות 750 אנשי עסקים מן העולם היהודי ומישראל . אשר לעלייה , כבר במהלך המלחמה ( תעודה ( 174 ובכל הזדמנות בחודשים שלאחריה שב אשכול וקרא לעשות כל מאמץ כדי לנצל את המצב שנוצר להגברת העלייה לישראל . לבד משאיפתו ארוכת השנים הניע את אשכול גם הרצון לאזן בעזרת העולים את הגידול במספר הערבים שנכנסו לתחום השליטה הישראלית עקב תוצאות מלחמת ששת הימים . באותם הימים היו שני מקורות עיקריים לעלייה לישראל , יהדות ברית המועצות ויהדות ארצות הרווחה , קרי ארצות הברית ומערב אירופה . בשנות השישים התירו שלטונות ברית המועצות מרי שנה לכמה מאות יהודים בלבד לעלות לישראל . מיומו הראשון במשרד ראש הממשלה פעל אשכול מאחורי הקלעים כדי להגביר את קצב עליית יהודי ברית המועצות ( ראה פרק תשיעי , ה , ( ובין השאר פנה אל מדינאים ואנש...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה