טקס החתימה על אמנת היסוד של מפלגת העבודה ב"בית אלישבע" בירושלים, 21 בינואר ‭.1968‬ מימין לשמאל: גולדה מאיר, לו־ אשכול, ישראל גלילי ורחל ינאית־בן־צבי