קריקטורה שפורסמה בעיתון "הארץ‭2 ,"‬ באוקטובר ‭.1967‬ צוירה בידי יעקב פרקש (זאב)