שוטרי משמר הגבול סורקים רחוב בשכם הנתון בעוצר בעקבות הפגנות שנערכו בעיר נגד השלטון הישראלי, אוקטובר 1968