משפט שרשס לוי אשכול בספר האורחים של קיבוץ תל קציר: "ויהי אחר הדברים ואחר הרעמים והברקים ותשקוט הארץ. לכמה שנים‭13 ,"?‬ באוקטובר 1967