סיור של צה"ל מול בתי הזיקוק בעיר סואץ העולים באש בעקבות הפגזה של צה"ל, 25 באוקטובר 1967