משפחה של פליטים ערבים חוצה את גשר אלנבי בדרכה לשוב לביתה בגדה המערבית, 21 באוגוסט 1967