מודעה מטעם "המרכז החופשי" בעיתון "הארץ‭15 ,"‬ ביוני 1967