לוי אשכול מבקר בהתיישבות החדשה בבפר עציון, ליד שער הכניסה למחנה צבאי ירדני שנבנה על חורבות בפר עציון, 19 בדצמבר 1967