א. תוצאות המלחמה וראשית המערכה המדינית

עקבות מלחמת ששת הימים נוצרה במדינת ישראל ^ ?? מציאות מדינית , ביטחונית , כלכלית וחברתית חדשה במידה רבה . השטחים שכבש צה"ל פתרו שורה של בעיות ביטחוניות קיומיות שהעסיקו את קברניטי המדינה במשך 19 השנים הקודמות . הצבא לא נדרש עוד להגן על המדינה בקווי שביתת הנשק המפותלים , שנקשרו בהם מחלוקות על שטחים מפורזים ועל שטחי הפקר , אלא נפרש עתה לאורך קווי הפסקת האש ברמת הגולן , בבקעת הירדן ובתעלת סואץ , ועומק אסטרטגי החליף את ה"מותניים" הצרים של המדינה . נוסף על כך הקנתה המלחמה למדינת ישראל נכסים מדיניים וכלכליים , ובכללם : אבטחת המעבר החופשי במצרי טירן לכלי שיט ישראליים , שליטה על מקורות מים רבים , ובהם כאלו שעמדו קודם לכן בסכנת הטיה ( ראה פרק עשירי , ג , ( ושליטה במקומות קדושים לדת היהודית שממלכת ירדן מנעה בעבר מאזרחי ישראל גישה אליהם . אך בד בבד נזקקה מדינת ישראל לתקציב ביטחון גדול בהרבה מבעבר והיה עליה להחזיק עתה בשטחים שבהם התגוררו למעלה ממיליון ערבים ולהתמודד עם הבעיות הכרוכות בכך . לבד מן השינויים במישורים האלה חוללה מלחמת ששת הימים תמורה עצומה גם באווירה הציבורית בישראל . החרדה שליוותה את י...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה