פרק שלושה־עשר ראש ממשלה במדינה המשנה את צביונה 1967 - 1969