לוי אשכול (עומד במרכזן ומשה דיץ (יושב משמאלו) בהת"עצות עם הפיקוד הבכיר של צה"ל ברמה הגולן מיד לאחר כיבושה, 10 ביוני ‭.1967‬ משמאל לדיין אלוף פיקוד הצפון דוד אלעזר (ח־‭,0‬ כורע מאחורי גבו של אשכול הרמטכ"ל יצחק רבץ