ישיבת הממשלה הראשונה לאחר הקמת ממשלת הליכוד הלאומי, 4 ביוני ‭.1967‬ משמאל לימין: משה דיין, זאב שרף, יוסף ספיר, מנחם בגין ומשה קול