ליד דלפק חברת "אל על" בנמל התעופה בלוד. תושבים זרים העוזבים את ישראל עם התגברות המתיחות, 26 במאי 1967