אזרחים כרצועה עזה נושאים נשק שחילקו להם שלטונות מצרים ומפגינים בדרישה להשמיד את ישראל