קטע מהנוסח המקורי של דברי אשכול ברדיו ובו התיקון בכתב יד שגרם לו לבלבול, 28 במאי 1967