לוי אשכול (רביעי משמאל) והשר יגאל אלון וראשון מימין! בביקור אצל כוחות צה"ל הפרושים בנגב, 25 במאי ‭.1967‬ ביניהם הרמטכ"ל יצחק רבץ