תלמידי תיכון חופרים שוחות בגן ציבורי בתל אביב, 28 במאי 1967