פרק שנים־עשר בהנהגת המדינה במלחמת ששת הימים מאי - יוני 1967