לוי אשכול בוחן את נזקי ההפגזה בקיבוץ גדות, 8 באפריל ‭.1967‬ ראשון מימין אלוף פיקוד הצפון דור אלעזר, ולצדו הרמטכ"ל יצחק רבין