רכבת משא שנפגעה בדרכה מירושלים לתל אביב ממטען חבלה שהניחו אנשי ארגון אל־פתח, 27 באוקטובר 1966