כוח צנחנ־ם של צה"ל במהלך פעולת התגמול בכפר סמוע, 13 בנובמבר 1966