ה. במדרון המוביל למלחמה

: ישיבת ממשלה ביולי 1966 שבה נדון המצב הכלכלי קבע אשכול : "החזית המרכזית ברגע זה הם לא ענייני ^ הביטחון וענייני מדיניות חוץ ... ברגע זה החזית המרכזית הם ענייני התעסוקה , ענייני המשק וענייני הכלכלה . " אולם הגבולות לא שקטו באותם החודשים , וענייני הביטחון תרמו אף הם לערעור מעמדו של אשכול . באביב 1966 התחדשו ביתר שאת חדירות של חוליות ה"פתח" מתוך שטח ירדן ובעיקר באזור דרום הר חברון ; חוליות אלה נשלחו ביזמת סוריה למשימות חבלה . הרגשת הביטחון ביישובי הספר התערערה ודוברי האופוזיציה מגח"ל ומרפ"י האשימו את הממשלה שאינה עושה די להבטחת ביטחונם של התושבים ולגבי אשכול טענו שאינו מתאים לתפקיד שר הביטחון . בליל ה 12-11 בנובמבר 1966 עלה קומנדקר של צה"ל שנע סמוך לגבול הירדני מצפון לערד על מוקש ומן ההתפוצצות נהרגו שלושה חיילים ושישה נפצעו . בתגובה אישרה ועדת השרים לענייני ביטחון לצה"ל לבצע ב 13 בנובמבר את פעולת "מגרסה , " שכוונה נגד הכפר סמוע שבדרום הר חברון . הפעולה נערכה לאור היום ובסיוע טנקים וזחל"מים , ובמהלכה הרסו כוחות של צה"ל עשרות מבתי הכפר . אך הפעולה הסתבכה והפכה לקרב בין צה"ל לבין כוח תגב...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה