מובטלים מועסקים בעבודה יזומה בהכשרת קרקע לנטיעות, 1967