ד. ביטול הממשל הצבאי וימים של משבר כלכלי ושפל אישי

עעל סדר ם ובראשן היום שובו . עניין המיתון מאפריקה מרכזי הכלכלי נדרש שהעסיק , אשכול וכן אותו בשאלות לטפל היה נוספות המדיניות בבעיות שעמדו כלפי פנים ערביי ישראל , ולאורך השנים הוא הקדיש לכך התייעצויות ודיונים רבים בהרכבים אישיים שונים . בשנים 1965-1964 שב ועלה בדיונים אלו נושא פעילותה של קבוצת "אל ארד" " ) האדמה , ( " ארגון ערבי לאומני בישראל שפעל למימוש זכויות ערביי ישראל ולכינון מדינה פלסטינית . בשורה של פעולות משפטיות סיכלו אשכול ויועציו את ניסיונותיה של הקבוצה להירשם בתור אגודה עותומנית ( עמותה , ( לפרסם ביטאון משלה ולצאת ברשימה לבחירות לכנסת בשנת , 1965 ואשכול אף הכריז עליה כעל התאחדות בלתי חוקית . עם זאת מרבית הדיונים שקיים אשכול בעניינים הנוגעים לערביי ישראל הוקדשו לשאלת ביטול הממשל הצבאי . כבר בחורף , 1964 מספר חודשים לאחר שהחליט אשכול על שורה של הקלות בממשל הצבאי ( ראה פרק תשיעי , ב , ( הוא הבהיר לנציגי מפ"ם בעת המשא ומתן עמם על אפשרות הצטרפותם לממשלתו "כי הממשלה חותרת לאפשרות של ביטול הדרגתי של הממשל הצבאי . " בקיץ 1965 שב הנושא ועלה על שולחנו ואשכול דן בכך עם ראשי מערכת הביטחו...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה