ראש הממשלה לוי אשכול נתקל כקשיים בהרכבת קואליציה - "לבד לא ירים, ישלם טוב נעזור‭"!‬ וצויר ביד־ יוסף בס, 5 בנובמבר 11965