שכונה עג'מי ביפו, ממוקדי המצוקה הקשים בישראל י ‭1963 .‬