משקיף של האר'ם בוחן את הנזק שנגרם למאגר המים של קיבוץ בית גוברין שחובל בידי אנשי ארגון אל־פתח, 1 ביוני 1955