לוי אשכול צופה לעבר שכונת שיח גיראח במהלך סיור לאורך קו הגבול בירושלים, 14 בספטמבר ‭.1965‬ מימינו הרמטכ"ל יצחק רבץ