ד. קולות של שלום בימים של טרור בגבולות

* 9 מהלך 1965 נדרשה ישראל להתמודד עם התפתחות ; r ; n חרשה בתחום הביטחון השוטף . בינואר חדרו לראשונה לשטח ישראל מספר חוליות של ארגון צבאי פלסטיני בשם אל פתח , שהוקם בחסות סוריה , ושבראשו עמד יאסר ערפאת ; חוליות אלה ניסו לבצע פעולות חבלה במספר מקומות ובין השאר ביקשו לפגוע בתעלה של המוביל הארצי . הפעולות הללו עוררו הד רב בעיתונות במדינות ערב , ואילו במערכת הביטחון נטו תחילה לא לייחס להן חשיבות מיוחדת . ב 14 בינואר נערך דיון ראשון בפורום שר הביטחון בפעולות ארגון אל פתח ואשכול קבע בו כי "מתישהו ובאיזה מקום צריך יהיה בכל זאת לדבר מה עושים לעניינים הללו . " בחודשים הבאים נמשכו החדירות של לוחמי הארגון ואף גברו . בעוד המתח הביטחוני עם מדינות ערב הולך ומחריף וההצהרות של שליטיהן הולכות ומקצינות הופתעו הן בישראל והן במדינות ערב מדברים שנשא נשיא תוניסיה חביב בורגיבה ב 21 באפריל . 1965 לראשונה קרא מנהיג ערבי בפומבי לעמיתיו להכיר בכך שמדינת ישראל היא עובדה קיימת ולהסכים לכונן עמה שלום , אם כי בתמורה דרש מישראל להחזיר את כל הפליטים הפלסטינים ולקבל את גבולות החלוקה משנת . 1947 ישראל קיימה קשרים חשאיי...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה