טרקטור סורי שעסק בעבודות ההט־ה באזור נקר ב;וה יעקב נפגע מירי של נוחות צה"ל, 13 במאי ‭.1965‬ משמאל רגע הפגיעה ומימין הטרקטור עולה באש