פתק שכתב לוי אשכול לעוזרו במשרד הביטחון חיים ישראלי סמוך להפצצת מטוסי חיל האוויר הישראלי את מתקני ההטיה של הסורים בא־ספירה, 14 ביולי 1966